Zelfreflectie formulier

Rijexamen zelfreflectie formulier

Download hier het zelfreflectie formulier om je rijbewijs te halen en te kunnen deelnemen aan het rijexamen

Voor het behalen van je rijbewijs, en om te kunnen mee doen aan het rijexamen moet je een ingevuld zelfreflectie formulier inleveren. Hier naast vindt je het zelfreflectie formulier, wat je moet meenemen naar het rijexamen, de tussentijdse toets of voor nader onderzoek. De zelfreflectie is een onderdeel voor het behalen van je rijbewijs. Dit stimuleert je om kritisch te kijken naar je ontwikkelingen als automobilist. Het is dus de bedoeling dat je de vragen beantwoordt vóór jouw tussentijdse toets, RIS-deeltoets 3 of praktijkexamen. Je overhandigd het ingevulde formulier aan de examinator aan het begin van je toets of examen. Voor meer informatie open je het formulier hiernaast. Rijschool Dion wenst je alvast succes voor het behalen van je rijbewijs !

zelfreflectie rijbewijs
Rijbewijs halen bij rijschool Dion